Līgo Greeting and update about future

Līgo Greeting and update about future

English Version for Latvian scroll down.

First of all I hope all of you have an amazing Līgo/Jāņos with friends and family.

Seeing we are halfway through the year I thought it was time for a small update about the company and our future plans. So far the first half of the year has been very busy and the second half of the year will be just as busy. We as a company has a long road ahead to finish what we want to do, which is to bring a huge part of Asian culture to Latvia. I often use the term of us being in Beta mode which just means we are far from done and just testing out things. This will be the truth for the rest of the year and probably a few months into the new year at which point we should be able to present the final store/concept of what we want Aniimeshop to be. Throughout the process our goals will remain the same. Bring unique quality authentic items to the consumers at the best prices in the Baltics and Northern Europe. As well as helping the local anime/cosplay/kpop community to grow stronger and better.

A small look ahead for what will happen during the rest of summer.

  • Cosplay Wednesdays all summer from 14:00-17:00. 2 amazing cosplayers will be there to entertain you and take pictures with the interested people.
  • At the end of June Gasha options will increase from 6 to 10.
  • At the beginning of July another big increase in Manga around 400 volumes.
  • During July we will increase our Kpop offering by 100% (we are also working longterm on adding a lot of other items beside from albums)
  • Ofc more figures, mugs, blindboxes, snacks, drinks coming shortly.

 

Long term we are already in the process of planning our expansion. Since this is still in the early phase we can’t reveal too much. But we know a lot of people will be very excited once we announce our next big plan. This will be very different from what we have been doing so far and it will be something the Baltics have not seen before!!!! 

Later in the year the owner will go to Japan and South Korea to lay the groundwork for the future. And if our employees reach their summer goal they will get the chance to tag along to Japan. Because at Aniimeshop we treat our employees like family 😊

 

 LV

Vispirms ceru, ka Jums būs brīnišķīgi pavadīts laiks Līgo/Jāņos ar ģimeni un draugiem.

Redzot, ka esam jau pusē cauri gadam, es domāju, ka ir laiks nelielam atjauninājumam par uzņēmumu un mūsu nākotnes plāniem. Pagaidām pirmā gada puse ir bijusi ļoti aizņemta, un arī otrā gada puse būs tikpat aizņemta. Mūsu uzņēmumam ir garš ceļš priekšā, lai pabeigtu to, ko mēs vēlamies darīt, proti, ievest lielu daļu no Āzijas kultūras uz Latviju. Es bieži lietoju terminu, ka mēs esam Beta režīmā, kas vienkārši nozīmē, ka mēs esam tālu no pabeigšanas un tikai testējam lietas. Tas būs spēkā visu atlikušo gadu un, iespējams, vēl dažus mēnešus jaunajā gadā, kad mēs beidzot varēsim prezentēt gala veikalu/konceptu tam, kādu mēs vēlamies, lai Aniimeshop būtu. Visā procesā mūsu mērķi paliks nemainīgi: piedāvāt unikālus, kvalitatīvus un autentiskus produktus patērētājiem par labākajām cenām Baltijā un Ziemeļeiropā. Kā arī palīdzēt vietējai anime/kospleja/k-pop kopienai kļūt stiprākai un labākai.

 

Neliels ieskats par to, kas notiks atlikušajā vasaras periodā:

  • Kospleja trešdienas visu vasaru no 14:00-17:00. 2 lieliski kosplejeri izklaidēs Jūs un foto stūris.
  • Jūnija beigās Gasha iespēju skaits palielināsies no 6 uz 10.
  • Jūlija sākumā būs liels mangas pieaugums – ap 400 sējumu.
  • Jūlijā mēs palielināsim mūsu K-pop piedāvājumu par 100% (mēs arī ilgtermiņā strādājam pie tā, lai pievienotu daudz citu preču, ne tikai albumus).
  • Protams, drīzumā būs vairāk figūru, krūzīšu, aklo kastīšu, uzkodu, dzērienu.

 

Ilgtermiņā mēs jau plānojam mūsu paplašināšanos. Tā kā tas joprojām ir agrīnajā fāzē, mēs nevaram atklāt pārāk daudz. Bet mēs zinām, ka daudz cilvēku būs ļoti satraukti, kad mēs paziņosim mūsu nākamo lielo plānu. Tas būs ļoti atšķirīgs no tā, ko mēs līdz šim esam darījuši, un tas būs kaut kas tāds, ko Baltijā vēl nav redzējuši!!!!

 

Gada beigās uzņēmuma īpašnieks dosies uz Japānu un Dienvidkoreju, lai sagatavotu pamatu nākotnei. Un, ja mūsu darbinieki sasniegs savu vasaras mērķi, viņiem būs iespēja doties līdzi uz Japānu. Jo Aniimeshop mēs izturamies pret mūsu darbiniekiem kā pret ģimeni 😊


Atstāt savu komentāru

Lūdzu, ņemiet vērā, ka komentāri ir jāapstiprina pirms to publicēšanas

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Jums var arī patikt Apskatīt visus